Bakit Mainitin ang ulo ng babae?


Bakit Mainitin ang ulo ng babae?

Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bigla-bigla na lang umiinit ang ulo ng mga babae?  Maaaring maging sanhi ng galit ang isang bagay na nakadidismaya o nakaiinis sa isa. Kadalasan na, ito ay nauugnay sa di-makatarungan o di-patas na pagtrato. Posibleng magalit tayo kapag nadarama natin na tayo’y hinahamak, maaaring dahil ininsulto tayo o binale-wala. Puwede rin tayong mapukaw sa galit kapag iniisip nating sinisira ang ating reputasyon o hindi nirerespeto ang ating awtoridad. Kadalasan rin na sanhi ng pagka-init ng ulo ng isang tao ay dahil sa hindi nasusunod ang gusto niya.

Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit umiinit ang ulo ng mga babae. Halina’t basahin.


 

Bakit maiinitin ang ulo ng mga babae - Nagseselos . AngSexy.com

Nagseselos

 


 

Bakit maiinitin ang ulo ng mga babae - May Dalaw . AngSexy.com

May  dalaw.

 


 

Bakit maiinitin ang ulo ng mga babae - Seeking For Attention . AngSexy.com

Seeking For Attention

 


 

Thanks for visiting our blog. If you want more motivational and inspirational quotes, read more blog post.

(Visited 42 times, 1 visits today)
Share!
loading...